JD SERVICE

JD SERVICE s.c.
ul. Przytulna 18/54
80-176 Gdańsk
tel/fax: 058-30-30-181
e-mail: jdservice@jdservice.pl


JD SERVICE

Strona główna

Referencje

Galeria

Usługi

Kontakt

JD SERVICE

JD SERVICE


Technologia czyszczenia
JD SERVICE

Przewody przed i po czyszczeniu
JD SERVICE

JD SERVICE

Czyszczenie wentylcji
(czyszczenie wentylacji oraz klimatyzacji)

   JD SERVICE świadczy usługi w zakresie:

- kompleksową inspekcje stanu zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej
- czyszczenie mechaniczne kanałów i urządzeń wentylacyjnych, przy użyciu szczotek obrotowych i sprężonego powietrza
- czyszczenie wodno-chemiczne z zastosowaniem środków myjąco-odtłuszczająco-dezynfekujących
- profesjonalne czyszczenie
- raporty przed i po usłudze w postaci elektronicznej CD
- montaż, sprzedaż atestowanych klap rewizyjnych
- modernizacja instalacji wentylacyjnych
- stała oferte serwisową
- dezynfekcje wentylacji
- atest czystości czyszczonych systemów
- atesty kartami charakterystyki na używane środki chemiczne

METODY CZYSZCZENIA
   1. Czyszczenie mechaniczne przy użyciu szczotek obrotowych i sprężonego powietrza.Metoda ta polega na oczyszczeniu powierzchni kanałów przy pomocy wirujących szczotek oraz jednoczesnym ich usuwaniu przy pomocy wytworzonego ciągu ssania przez wentylator wyciągowy z zestawem filtrów. W zależności od typu zanieczyszczeń i kształtu kanałów wentylacyjnych używane są różne typy szczotek rotacyjnych (soft nylon, normal nylon, stalowe, nierdzewne itp.). Szczotki te są napędzane przy pomocy urządzenia czyszczącego oraz elastycznych wałków napędowych o długościach od 15 do 25 metrów, w zależności od przekroju czyszczonego kanału wentylacyjnego. Proces technologiczny wymaga wykonania otworów rewizyjnych w celu zapewnienia efektywnego procesu czyszczenia systemów wentylacyjnych. Po wykonaniu czyszczenia zostaje przeprowadzona pełna dezynfekcja czyszczonych systemów.
   2. Czyszczenie wodno-chemiczne z zastosowaniem myjki wysokociśnieniowej z grzaniem wody Jest to metoda bardzo efektywna, stosowana szczególnie w stosunku do zanieczyszczeń tyłuszczowych, kuchnie ,grille czyli przemysł gastronomiczny lądowy i okrętowy. Zasada czyszczenia powyższych zanieczyszczeń polega na spryskaniu tłuszczu odpowiednimi środkami chemicznymi za pomocą rozpylaczy chemii lub wytwornicy piany i zmyciu przy użyciu myjki wysokociśnieniowej z grzaniem wody i tak tak do uzyskania pożądanego efektu. Wszystkie używane środki są środkami biodegradalnymi i są całkowicie bezpieczne dla środowiska. Posiadają polskie świadectwa (PZH) karty charakterystyki i dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym, w szpitalach, itp.Usługi: Izolacje termiczne .:. usuwanie graffiti

Strona główna             Referencje             Galeria             Usługi             Kontakt

© Copyright: 2010 JD SERVICE s.c. - Profesjonalne docieplanie stropodachów

projekt i wykonanie: Renear System